Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

Rada Fundacji

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz - Przewodnicząca Rady

Specjalistka zarządzania mediami, polityk, były senator, prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. W 2006 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Specjalizuje się w problematyce mediów europejskich. W latach 1990–1991 przebywała na stypendium rządu brytyjskiego w Europejskim Instytucie Badań nad Mediami w Manchesterze. Od 1996 kieruje Zakładem Zarządzania Mediami Uniwersytetu Śląskiego, w latach 1999–2000 wchodziła w skład rady programowej ośrodka Telewizji Polskiej w Katowicach. Chętnie udziela się społecznie. Znana i ceniona ze swojego zaangażowania w akcje charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży.


dyr. Krystyna Szaraniec - Członek Rady Fundacji
dr Lech Szaraniec - Członek Rady Fundacji 

Zarząd Fundacji 

dr Anna Dobrowolska - Prezes Zarządu Fundacji
Karina Mostowik - Członek Zarządu Fundacji
Jerzy Herma - Członek Zarządu Fundacji
Piotr Ziegler - Członek Zarządu Fundacji

Współpracownicy