Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

.

Fundacja Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego z radością komunikuje, że Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Prof. dr hab. Antoni Cygan objął patronatem honorowym wydarzenie kulturalne, którym jest wystawa i aukcja charytatywna pt. „ŚWIAT W OBRAZACH 2017”, organizowane przez naszą Fundację, za co serdecznie dziękujemy. Uzyskane pieniądze Fundacja przekaże na rzecz utalentowanych młodych plastyków w postaci stypendiów, nagród i doposażenia ich pracowni. Patronat honorowy Pana Rektora jest wyrazem uznania dla artystów plastyków, którzy przekazali swoje obrazy na cel charytatywny, jest wyrazem troski o rozwój sztuk plastycznych, a także wyrazem troski o młodych, uzdolnionych początkujących plastyków. Patronat honorowy Pana Rektora znacząco wpłynie na działania promocyjne naszej Fundacji, mające na celu wypromować początkujących , uzdolnionych, młodych plastyków, wesprzeć ich materialnie . Spopularyzować dzieła uznanych już mistrzów. Patronat honorowy Pana Rektora jest dla Fundacji wielkim zaszczytem.